מאמרים מקצועיים

מיסוי נדל"ן
מיסוי פרישה

מהי פרישה ?

פרישה הוא תהליך המתקיים כאשר העובד פורש מרצון ממקום עבודתו או מגיע לגיל פרישה.

בעת  הפרישה , העובד נדרש למלא טופס הקרוי " א' 161" בו מצוים נתוני החלטה בדבר אופן ההחלטה לגבי מיסוי כספי הפיצוים.

כעקרון קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות בצומת ההחלטה והן :

א.חישוב חלק פיצוים פטור וחלק חייב כאשר החלק החייב מחויב במס שולי של העובד. בשנת הפרישה.
ב.רצף פיצוים – דהיינו צירוף תקופות עבודה אצל מעבידים שונים המביא לדחית מס.
ג.רצף קצבה-דחיית ההחלטה בדבר משיכת הפיצוים למועד עתידי.
ד.פריסת מס- חלוקה של הפיצוים החייבים למספר שנות מס קימה או אחורה.

בנוסף העובד נדרש למלא טופס 161 ד – קיבוע זכויות.

מדובר בהחלטות כבדות משקל אשר משפיעות על המצב הכספי של הפורש לכל חייו.

תהליך הפרישה מתחיל באיסוף מסמכים נתונים אישים של הפורש , קביעת יעדים ומטרות עתידייות ותכנון מסלול הפרישה.

אתה מוזמן לפנות אלינו, משרדנו ישמח להעניק יעוץ בנושא זה.כל אחד מאיתנו מבצע  במהלך חייו לפחות פעם אחת  ויותר פעולות  של רכישה או מכירה במקרקעין ( נכסי נדל"ן).
במאמר זה נסקור את הפעולות הנפוצות ומהן משמעויות המיסוי שלהן הכרוכות בביצוע  פעולות אלו.

רכישה

בשלב הרכישה משלם הרוכש מס רכישה .
מדרגות המס יכולות להגיע למקסימום של עד כ-8% משווי הרכישה של הנכס באם מדובר בנכס עסקי או בדירת מגורים שאינה יחידה.
במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מלא או חלקי במס הרכישה.

שכירות-השכרה

השכרת דירת מגורים או נכס עסקי מחויבת במס.

לגבי דירת מגורים קיימים שלשה מסלולים עיקריים :
א. מסלול 10 % ללא ניכוי הוצאות.
ב.מסלול הפטור כאשר תקרת הפטור כיום היא כ-5000 ₪ בקירוב.
תקרת הפטור מתעדכנת משנה לשנה.
במסלול זה כל 1 שקל העובר את תקרת הפטור גורם לחיוב של 2 ₪ במס.
ג. מס שולי.
   מתחיל ממדרגת המס של 31% ( מעל גיל 60 ,מדרגות מס רגילות נמוכות).
   במסלול זה ניתן לנכות הוצאות ואף פחת.

השכרת נכס בחו"ל
השכרת נכס בחו"לקיימים 2 מסלולים :

א. חיוב במס קבוע בשיעור 15%.
ב. חיוב במס שולי , כאשר ניתן לנכות פחת ולקבל זיכוי במס ששולם בחו"ל.

מכירה
מכירת נכס מחויבת במס שבח.
שיעורי המס החלים במכירה נובעים מאופי הנכס וכן מ"הוותק" שלו מזמן רכישתו ע"י המוכר.
המס יכול לנוע החל מ- 12% לגבי נכס ישן ועד ל- 50% מס מקסימלי.
במכירת דירת מגורים ניתן לקבל פטור ליניארי יחסי בתנאים שנקבעו בחוק ושיעור המס שיחול הינו כ-25%.

 

אתה מוזמן לפנות אלינו, משרדנו ישמח להעניק יעוץ בנושא זה.